Raporty, zestawienia, wykazy
 

Zobacz filmy instruktarzowe

 Informacje ogólne Logowanie Słowniki Dodawanie osoby Dodawanie polisy;
 Drukowanie polisy Wyszukiwanie danych Adresowanie kopert Korespondencja seryjna Raporty Magazyn druków  Narzędzie do rozliczania prowizji z TU

Opis opcji drukowania raportów

Opcja wydruku raportów pozwala na generowanie zestawień rozliczeniowych oraz na tworzenie innych wykazów pomocnych w pracy (zestawienie urodzin klientów, wykaz pojazdów z terminem badań technicznych, wykaz polis do wznowienia, wykaz polis z terminem płatności itp).
Utworzone wykazy można wydrukować oraz weksportować do kilku formatów (PDF, Excel, RTF - Word, Tiff itp). Aktualizacje oraz nowe wzory raportów publikowane są na naszej stronie w dziale "do pobrania".
Zobacz pełny opis funkcji w INSTRUKCJI OBSŁUGI pkt. 5.8 oraz film  Raporty

Podgląd wydruku raportu