Jak wydrukować druki płatności

Przykład praktyczny: Wydrukuj druki płatności dla polis, przy których termin płatności mieści się w przedziale 2006-04-01 do 2006-05-31

Rozwiązanie: W lewym menu wybierz ikonę   po otwarciu okna korespondencji seryjnej kliknij ikonę   znajdującą się w lewym górnym rogu. W otwartym okienku wybierz "Druki przelewów" i kliknij Dalej. W następnym oknie (Rys. 1) określić można parametry wydruku m.in. przesunięcie wydruku tak aby trafić idealnie we właściwe pola na formularzu, zatwierdź wybór przyciskiem Dalej.

Otworzy się okno służące do wprowadzenia zakresu danych. Proszę wprowadzić tylko zakres czasowy - od 2006-04-01 do 2006-05-31 i przycisnąć Dalej a następnie Koniec. W efekcie wprowadzenia danych pojawi się okno z podglądem formularzy płatności gotowych do druku (Rys 2).

Możemy je wydrukować po kliknięciu na przycisk

Rys. 1 Okno wyboru rodzaju i parametrów druku przelewu

Rys. 1 Okno z gotowymi do druku formularzami płatności