Jak zaadresować koperty do wybranych klientów

Przykład praktyczny: Zaadresuj koperty do wszystkich klientów, dla których w zadanym przedziale czasu przypada wznowienie polisy

Rozwiązanie: Z lewego menu wybierz  . W lewym górnym rogu otwartego okna do tworzenia korespondencji seryjnej kliknij na ikonę  .

Z lewego menu wybierz  . W lewym górnym rogu otwartego okna do tworzenia korespondencji seryjnej kliknij na ikonę  .

Otworzy się okienko kreowania korespondencji , w którym wybieramy "Adresowanie kopert" i klikamy przycisk "Dalej"

W kolejnym okienku wybieramy źródło danych "Wznowienia" i klikamy przycisk "Dalej"

W następnym okienku wybieramy wielkość koperty i czcionki w druku, możemy również dodać nowy model koperty. Klikamy "Dalej"

W ostatnim okienku podajemy zakres wyszukiwania danych - wprowadzamy daty od: 01.04.2006 do 01.05.2006

W efekcie po lewej stronie ekranu wyświetla nam się lista osób spełniających podane kryteria (Nowak Piotr i Kowalski Jan).

Jeśli chcemy wydrukować koperty dla obu klientów należy wpierw upewnić się że ich nazwiska są zaznaczone w polu "x"

Kliknięcie ikonki   spowoduje wydruk kopert.