Dodaj polisę do wybranego nazwiska klienta

Przykład praktyczny: Wprowadź polisę komunikacyjną z okresem ubezpieczenia od dziś. Nazwa polisy - OGÓLNA, ryzyka zawarte na polisie OC i AC. Ubezpieczający - Jan Kowalski.

Rozwiązanie: W widoku osoby podświetl nazwisko Jan Kowalski. Kliknij ikonę oddawania polisy komunikacyjnej  W widoku osoby podświetl nazwisko Jan Kowalski. Kliknij ikonę oddawania polisy komunikacyjnej

W otwartym okienku w zakładce "Dane ogólne" w segmencie "Polisa" wybierz:

TU - AAA PRZYKŁAD SA

Nazwa - OGÓLNA

Numer - wpisz numer druku polisy - 12345 (jeśli druki wprowadzone są do magazynu program podpowie numery automatycznie)

W segmencie "Daty" wybierz "Pocz. okresu ubezp." na dziś następnie kliknij przycisk TAB na klawiaturze - program automatycznie ustawi datę "Koniec okresu ubezp." na rok w przód.

W segmencie "Ryzyka zawarte na polisie" w polach "Jest" wykonaj zaznaczenie przy ryzykach OC i AC.

Wpisałeś wszelkie niezbędne dane aby przejść do następnej zakładki.

Pozostałe pola w zakładce "Dane ogólne" wypełnij samodzielnie.

Segment "Zniżki, zwyżki" jest polem ewidencyjnym i służy do zapisania danych dotyczących przyznanych zwyżek i zniżek. Pole to jest powiązane ze słownikami "Zniżek i zwyżek" oraz przypisami zniżek i zwyżek do konkretnych polis w słowniku "Nazwy polis"

Zatwierdź wprowadzone dane przyciskiem "Ok"