Ułatwione kopiowanie danych do kalkulatorów
Aby przyśpieszyć kopiowanie danych osoby i pojazdu do kalkulatorów celem wyliczenia składki AGENT.m6 umożliwia wyświetlenie tych danych w osobnym oknie. Aby otworzyć takie okno w widoku osób kliknij ikonę:
 
 
Otworzy się okno zawierające dane klienta i pojazdu przypisanego do podświetlonej polisy, okno z tymi danymi pozostaje zawsze na wierzchu, przy każdej danej jest przycisk kopiowania co ułatwia wklejanie danych do kalkulatora.