Zaczytywanie danych z polis PDF

   Zobacz film opisujący funkcję wczytywania danych polisy z pliku PDF Większość polis drukowanych z portali TU dostępna jest do wydruku w formacie PDF. 
 
W AGENT.m6 dostępna jest funkcja zaczytywania danych polisy z pliku pdf aby ograniczyć konieczność wpisywania ich ręcznie.
 
W górnym menu programu dostępna jest ikona "dodaj polisę z pliku pdf"

przycisk "dodaj polisę z pdf"
 
W otwartym oknie należy wskazać  nazwę pliku pdf, w którym zapisana jest polisa

 
Dane z pliku pdf można odczytać tylko gdy w otwartym pdf możliwe jest zaznaczanie tekstu - jak na przykładowym obrazku poniżej. Danych nie można odczytać ze zwykłego skanu (w którym brak jest możliwości zaznaczania tekstów) zapisanego do formatu pdf.
 
edytowalny pdf

Jeśli dla wybranej polisy przygotowany jest szablon zaczytywania danych (lista szablonów dostępna w polu pkt 1 poniżej / lista szablonów będzie stale uaktualniana i poszerzana o nowe polisy) nastąpi zaczytanie danych z polisy do sekcji danych osoby pkt 2, pojazdu pkt 3 i polisy pkt 4
 
opis
 

Przy pierwszym wczytywaniu danej polisy należy jednorazowo określić jaka nazwa TU - 4a, nazwa polisy - 4b oraz nazwy ryzyk - 4c są używane w programie AGENT.m6
 
dane - uzupełnianie
 
Niektóre dane z przyczyn technicznych mogą nie zaczytywać się z polisy - w takim przypadku należy uzupełnić je ręcznie.  
 
Przed zapisaniem polisy należy sprawdzić poprawność wszystkich danych i w punkcie 5 wybrać czy przy dodawaniu polisy do AGENTA.m6 należy dodać nową osobę do bazy czy też przypisać polisę do osoby już istniejącej w bazie AGENT.m6 
 
UWAGA - przed zapisaniem polisy należy sprawdzić poprawność wszystkich danych - czy zaczytały się w odpowiednich pozycjach i wartościach.
 
Kliknięcie przycisku OK spowoduje dodanie polisy do bazy AGENT.m6.